• Unieke producten
  • Gemakkelijk bestellen
  • Direct verzonden
  • Maatwerk

Corona posters op school

Bekijk alle andere posters en stickers over corona en afstand houden op de  site

 

Corona posters 'Houd afstand' in het basisonderwijs

Ook onder de huidige omstandigheden wil het kabinet wil dat alle kinderen onderwijs krijgen. Kinderen in het basisonderwijs en in kinderopvang hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Ook hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand te houden van leraren en ander onderwijspersoneel. Kinderen in het regulier en speciaal basisonderwijs gaan volledig naar school. Voor deze doelgroep zijn de corona posters over afstand houden niet van toepassing. De corona posters over afstand houden helpen wel om binnen het basisonderwijs het onderwijspersoneel onderling aan deze regel te herinneren.

Corona posters 'Houd afstand' in het voortgezet of secundair onderwijs

Leerlingen in het voortgezetonderwijs hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Leerlingen en personeel op middelbare scholen houden 1,5 meter afstand tot elkaar. Uitzondering voor onderwijspersoneel is wanneer nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is. 1,5 meter afstand houden in de praktijklessen in het beroepsgerichte onderwijs en het praktijkonderwijs is niet altijd mogelijk. Daar geldt dat leerlingen en onderwijspersoneel zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand houden. Volwassenen houden altijd anderhalve meter afstand tot elkaar. Iedereen op school krijgt het dringende advies een mondkapje te dragen buiten de les. Voor deze doelgroep zijn de posters zeer geschikt. De corona posters geven duidelijk de anderhalve meter aan.